Ağız kokusu bir sağlık sorunu mudur ve hangi sıklıkta görülür?

Ağız kokusu genellikle besin maddeleri ve diğer maddelerin bakteriler tarafından yıkımı sonucunda ortaya çıkar. Ağız kokusu kişilerin ağız sağlığı hakkında bilgi veren önemli bir faktör. Popülasyonun büyük bir bölümünü etkileyen ciddi bir problem.

Diş ve diş eti hastalıkları ile ilgisi var mıdır?

Ağız kokusu genellikle ağız hijyeninin kötü olduğu durumlarda ortaya çıkar. Diş etlerinin bakımsız, iltihaplı olması, mantar enfeksiyonları, dişlerde tartar da önemli faktörler arasında yer alır.

Tüketilen gıdalar ile ilişkisi var mıdır?

Bazı gıdaların ağız kokusu yapma özelliği var. Bunların yaptığı kokular diğerlerinden ayırt edilmeli. Ağız ortamında ağız kokusuna neden olan birçok bakteri tespit edildi. Alınan gıdalar zamanla ağız ortamından uzaklaştırılmadığı takdirde ağız kokusuna neden olurlar. Yine dil üzerinde çeşitli nedenlerle oluşmuş bir takım bakteriler de ağız kokusu yapabilirler.

Başka hastalıklar ile ağız kokusunun ilişkisi var mıdır?

Tıp dilinde ağız kokusu sorununa halitosis diyoruz. Halitosis ile beraber seyreden bazı ağız hastalıkları var. Bunlar ağız kuruluğu, dişeti hastalıkları, odontojenik enfeksiyonlar, oral kanserler, diş çürükleri, aftlar ve diş taşları. Ağız ile ilgili olmayan hastalıklarda da ağız kokusu sorunu görülebilir. Bunlar, solunum sistemi hastalıkları, sinüs enfeksiyonları, diyabet, böbrek ve karaciğer yetmezliği ile sindirim sistemi hastalıkları.

Kokuya Karşı Tedavi Şart

Ağız kokusunun en kesin tedavisi ağız içindeki bakterilere sebep olan diş eti hastalıkları ve çürüklerin önüne geçmek. Bunun için de tedavi şart. Ağız boşluğu kaynaklı kokularda tüm ağız yapısının incelenmesi gerekir. İleri derecedeki dişeti hastalıkları ve çürükler tedavi edilmelidir. Ağız enfeksiyonları yok edilmelidir.

Kokunun Sebepleri

  • Özellikle sinüs ve akciğer kaynaklı enfeksiyonlar
  • Şeker hastalığı
  • Böbrek yetmezliği
  • Karaciğer yetmezliği
  • Metabolizma bozuklukları

Açlık, diyet, ağız kuruması, oruçlu olmak ta ağız kokusu yapar. Çünkü sıvı gıda eksikliklerinde vücuttaki yağ ve protein çözünmeye başlar, bu metabolizmanın yan ürünleri kötü ağız kokusu olarak kendini gösterir.

Ağız Kokusu Boşanma Sebebi Birçok kişinin problemi olan ağız kokusu, heyet raporuyla tespit edilmesi halinde boşanmaya da yol açabilecek. Yargıtay, boşanma davası açılan bir kadında, iddia edilen ağız ve vücut kokusunun tedavisinin mümkün olup olmadığı ve evlilik birliğini çekilmez hale getirip getirmediğinin raporla belirlenmesine karar verdi.
WhatsApp chat